30 år som företagssfär…

Stenberg Balejko är ett Private Equity bolag som idag ägnar sig åt Corporate Finance, Management och Investeringar för interna samt externa bolag.

Gruppen har som företagssfär funnits i mer än 30 år och har under senaste åren utvecklats till dagens Managementgrupp som idag ser över en egen portfölj med dussintalet bolag samt utför konsultuppdrag åt kunder.

Portföljen

Portföljen är under ständig utveckling och investeringar sker löpande i start-ups både som majoritets- och minoritetsägare. Spridningen är bred vilket skapar en naturlig balans mellan branscher.